Je správný čas prodat lékárnu?

Stávající situace říká ANO.

V současné době stále dochází k přerozdělování trhu a působením stávajících či nově vznikajícících lékárenských řetězců existuje trvalá poptávka a silné konkurenční prostředí, které může majitel v případě zájmu o prodej zařízení využít ve svůj prospěch.

Poptávka v mnoha lokalitách a segmentech trhu stále převyšuje nabídku. Tento trend však nebude pokračovat navždy. Vlivem postupných změn legislativy, fenoménu finanční krize, jsou systematicky prováděny kroky státu s cílem snižovat výdaje do zdravotnictví. Toto je vážným rizikem majitele pro ocenění někdy i samotný provoz lékáren do budoucna. Investiční „boom“ tak nebude pokračovat do nekonečna a po ustálení trhu dojde ke snížení počtu akvizic a ke zklidnění konkurenčního prostředí s předvídatelným vlivem na pokles cen akvizic nestátních zdravotnických zařízení.

Využít nabídky zhodnotit dosavadní podnikání neznamená pro majitele - lékárníka ukončení jeho profesionální činnosti. Naopak znamená příležitost plným úsilím se věnovat profesnímu růstu bez zátěže, které přináší vlastní podnikání.

Rozhodování v takové situaci podpoří získání nezávazné indikativní nabídky. Tento krok nemá žádnou právní závaznost a nepřináší ani nutnost dále v jednáních pokračovat.

Společnost One Art s.r.o působí v oboru akvizic nestátních zdravotnických zařízení již desátým rokem. Dovolujeme si nabídnout zcela komplexní službu od nalezení nejvhodnější nabídky, přípravy lékárny pro prodej a realizaci celého procesu na klíč.

Naší referencí je řada spokojených prodávajících i kupujících.


Webové stránky: NETservis s.r.o.

Copyright © 2010 OneArt s.r.o.