Jednoduché srovnávací ocenění lékárny

Jednoduché srovnávací ocenění lékárny je založeno na historii prodejů lékáren s obdobnými parametry v uplynulých 12 měsících.
Ocenění bude odesláno na Vámi vložený e-mail v nejkratší možné době.
V případě zájmu o vypracování „Indikativní nabídky“ přejděte prosím k menu „Zajímáte se o prodej vlastní lékárny?“

Odpovědní údaje:

e-mail*
Jméno a příjmení
Telefon


Obrat lékárny


průměr měsíčně (vyplnit v tis. Kč)
nebo za celý rok (vyplnit v tis. Kč)
obrat bez DPH     včetně DPH
Trend obratu
Počet obyvatel - spádová oblast (vyplnit v tis. obyvatel)
Počet lékáren v místě (obci) celkem (cca)
Umístění lékárny
Průměrná marže
vyplnit v % na jednu desetinou čárku
(počítáno z prodejní ceny)
Náklady na personál včetně odvodů vyplnit v tis. Kč (cca)
Nájemné vyplnit v tis. Kč (cca)

Webové stránky: NETservis s.r.o.

Copyright © 2010 OneArt s.r.o.