Ostatní služby

Majitelům lékáren nabízíme krom poradenství při prodeji či pořízení lékárny řadu dalších služeb.

Jedná se například o:

  • Vedení komplexní provozní agendy lékárny – zahrnuje veškeré provozní vedení mimo obchodní a marketingové části. Tato služby zahrnuje vedení měsíční účetní agendy s měsíčními výstupy a doporučeními pro majitele, sledování změn legislativy a jejich uplatnění při provozu zařízení, kompletní provozní agendu (například pravidelné revize zařízení, zpracování veškerých směrnic v souladu s platnou legislativou a jejich uplatnění v praxi), vedení personální a mzdové agendy s případnou spoluprací na výběru a získání nových pracovníků, po dohodě s majitelem zařízení také realizujeme platební styk, zpracování ročních závěrek a daňové poradenství a další služby
  • Vedení účetní, mzdové a daňové agendy s pravidelnými měsíčními vyýstupy a doporučeními pro majitele
  • Hodnocení podnikatelských záměrů zřízení nestátního zdravotnického zařízení
  • Zajištění financování případně výpomoc se zpracováním podnikatelských záměrů vzhledem k bankovním subjektům nebo poskytovatelům leasingu
  • Spolupráce při budování nových lékáren formou služby „na klíč“ případně ve sjednaném rozsahu a to případně včetně zajištění vhodných nájmů nebytových prostor
  • Služby v oblasti restruktralizace či revitalizace podnikání
  • Právní, daňové, finanční poradenství

Webové stránky: NETservis s.r.o.

Copyright © 2010 OneArt s.r.o.